Семинари

По-долу можете да намерите информация за отворените семинари на Данъчна Академия. Лектор на семинарите е д-р Светлин Кръстанов, доктор по икономика, международен лектор и данъчен консултант с дългогодишен опит в международните консултантски фирми PricewaterhauseCoopers (PwC) и Ernst & Young (EY) в България и чужбина.


1. ДДС новости и актуални въпроси за вътреобщностната търговия със стоки и услуги в ЕС

Дата: 17 януари 2020 г.

Време: 10:00 – 13:00 часа (общо 3 часа с включена кафе пауза)

Място: гр. София, Интерпред - СТЦ София (бул. Драган Цанков 36)

Лектор: д-р Светлин Кръстанов

Цена: 150 лв. (с ДДС) на участник

Записване за участие на имейл: [email protected]

Повече информация за семинара можете да получите на:

https://taxacademy.bg/p/vat-international


2. Новости в данъчните закони от 1 януари 2020 г.

Дата: 21 януари 2020 г.

Време: 10:00 – 13:00 часа (общо 3 часа с включена кафе пауза)

Място: гр. София, Интерпред - СТЦ София (бул. Драган Цанков 36)

Лектор: д-р Светлин Кръстанов

Цена: 150 лв. (с ДДС) на участник

Записване за участие на имейл: [email protected]

Повече информация за семинара можете да получите на:

https://taxacademy.bg/p/taxnews2020


Плащане на таксите за участие в семинарите на Данъчна Академия

След като заявите интерес за участие в някой от нашите семинари, ще ви изпратим по имейл проформа фактура за плащане по банков път. Участието в семинара се потвърждава след заплащане на таксата за семинара. В 5-дневен срок след получаване на плащането, ще ви изпратим и фактура оригинал.