Условия за ползване на интернет страницата www.taxacademy.bg, собственост на Данъчна Академия ЕООД

1. Условия

С достъпа и влизането в www.taxacademy.bg вие се съгласявате да бъдете обвързани с настоящите Условия за ползване, всички приложими закони и разпоредби и се съгласявате, че сте отговорни за спазването на релевантното приложимо законодателство на Република България. Ако не сте съгласни с някое от тези условия, ползването или достъпа до този сайт не се позволяват. Материалите, съдържащи се в www.taxacademy.bg са защитени от приложимото законодателство за авторското право и търговските марки.

2. Лиценз за ползване

Предоставя се разрешение временно да изтеглите по едно копие от всички релевантни материали за съответния курс от интернет страницата www.taxacademy.bg само за лично, нетърговско ползване. Това е лиценз за ползване, а не прехвърляне на собственост, и при този лиценз не се позволяват:

1. да се променят или копират материалите;

2. да се използват материалите за всякакви търговски цели или за всякакви публични представяния (търговски или нетърговски);

3. опит за декомпилация или обратно разработване на софтуер, съдържащ се в www.taxacademy.bg;

4. премахване на всички авторски права или други текстове от материалите; или

5. прехвърляне на материалите на друго лице или на всеки друг сървър.

Този лиценз се прекратява автоматично, ако нарушите което и да е от тези ограничения и може да бъде прекратен от Данъчна Академия ЕООД по всяко време. След като прекратите разглеждането на тези материали или при прекратяване на този лиценз, трябва да унищожите всички изтеглени материали, които се съхраняват от вас в електронен или печатен формат.

3. Отказ от отговорност

Материалите на интернет страницата www.taxacademy.bg се предоставят "както са”. Данъчна Академия ЕООД не дава никакви гаранции, изразени или подразбиращи се, и с това се отказва и отрича всички други гаранции, включително, без ограничение, подразбиращи се гаранции или условия за продаваемост, годност за определена цел или ненарушаване на интелектуална собственост или друго нарушение на права. Освен това Данъчна Академия ЕООД не гарантира и не прави никакви изявления относно точността, вероятните резултати или надеждността на използването на материалите на интернет страницата www.taxacademy.bg или по друг начин, свързани с такива материали или на всички интернет страници, свързани с www.taxacademy.bg.

Онлайн курсовете и обученията на Данъчна Академия, предоставени на интернет страницата www.taxacademy.bg разглеждат общо представените теми и не представляват данъчни консултации. Данъчна Академия ЕООД и лекторите на онлайн курсовете и обученията на www.taxacademy.bg не носят отговорност за настъпили вреди или пропуснати ползи, свързани с предприемането или непредприемането на действия, свързани със съдържанието на онлайн курсовете и различните видове обучения на www.taxacademy.bg.

4. Ограничения

В никакъв случай Данъчна Академия ЕООД, в качеството си на собственик на www.taxacademy.bg, няма да носи отговорност за каквито и да било вреди (включително, но без да се ограничава до вреди от загуба на данни или печалба или поради прекъсване на дейността), произтичащи от използването или невъзможността да се използват материалите на www.taxacademy.bg, дори ако Данъчна Академия ЕООД и/или www.taxacademy.bg или упълномощено лице са били уведомени устно или писмено за възможността за такава вреда.

5. Неточности и грешки

Материалите, които се публикуват на www.taxacademy.bg могат да включват неточности или технически грешки. Данъчна Академия ЕООД не гарантира, че материалите на www.taxacademy.bg са точни, пълни или актуални. Данъчна Академия ЕООД може да прави промени в материалите, съдържащи се на www.taxacademy.bg по всяко време без предизвестие. Данъчна Академия ЕООД обаче не поема ангажимент да актуализира материалите на www.taxacademy.bg

6. Връзки

Дружеството Данъчна Академия ЕООД не е прегледало всички интернет страници, свързани с www.taxacademy.bg и не носи отговорност за съдържанието на свързани интернет страница. Включването на връзка на www.taxacademy.bg не предполага одобрение от Данъчна Академия ЕООД. Използването на такъв свързана интернет страница е на собствен риск.

7. Модификации на Условията за ползване

Данъчна Академия ЕООД може да преразгледа тези Условия за ползване на www.taxacademy.bg по всяко време без предизвестие. Ползвайки www.taxacademy.bg, вие се съгласявате да бъдете обвързани от приложимата към момента на ползването версия на Условията за ползване.

8. Приложимо право

Всяко искане, свързано с Данъчна Академия ЕООД и www.tacademy.bg, се урежда от законодателствотона Република България.