Политика за поверителност на интернет страницата www.taxacademy.bg, собственост на Данъчна Академия ЕООД

Тази политика за поверителност урежда начина, по който Данъчна Академия чрез интернет страницата www.taxacademy.bg събира, използва, поддържа и разкрива информация, събрана от потребителите (всеки от тях - "студент"). Тази политика за поверителност се отнася за Данъчна Академия (www.taxacademy.bg) и всички курсове, предлагани от Данъчна Академия.

Лични данни

Можем да събираме лични данни от Студентите по различни начини, включително, но без да се ограничаваме до тях, когато студентите се запишат в Данъчна Академия (www.taxacademy.bg) или в курс на Данъчна Академия, абонират се за бюлетин и във връзка с други дейности, услуги, или ресурси, които предоставяме в Данъчна Академия. Студентите могат да посещават интернет стрaницата www.taxacademy.bg анонимно. Ние ще събираме лични данни от Студентите, само ако доброволно ни предоставят такава информация. Студентите могат да откажат да предоставят лични данни, но това може да им попречи да участват в определени дейности, свързани с Данъчна Академия.

Как използваме събраната информация

Данъчна Академия може да събира и използва личните данни на студентите за следните цели:

• Да подобрим обслужването на клиентите

Информацията, която предоставяте, ни помага да реагираме по-ефективно на вашите искания за обслужване на клиенти и нужди за поддръжка.

• Да персонализираме опита на потребителите

Можем да използваме цялата информация, за да разберем как нашите студенти като група използват услугите и ресурсите, предоставени в www.taxacademy.bg.

• Изпращане на периодични имейли

Можем да използваме имейл адресите на студентите, за да изпращаме на студентите информация и актуализации, отнасящи се до тяхните поръчки. Електронните адреси на студентите също могат да се използват, за да се отговаря на запитвания, въпроси или други искания на студентите.

Споделяне на личната ви информация

Ние не продаваме и не даваме под наем лични данни на студентите на други лица.

Уебсайтове на трети страни

Студентът може да намери рекламно или друго съдържание в Данъчна Академия (www.taxacademy.bg), което е свързано с интернет страници и услугите на нашите партньори, доставчици, рекламодатели, спонсори, лицензодатели и други трети страни. Ние не контролираме съдържанието или връзките, които се появяват на тези интернет страници и не носим отговорност за практиките, използвани от интернет страниците, свързани с или от Данъчна Академия. Освен това, тези уеб сайтове или услуги, включително тяхното съдържание и връзки, може постоянно да се променят. Тези уеб сайтове и услуги може да имат свои собствени политики за поверителност и политики за обслужване на клиенти. Разглеждането и взаимодействието на всеки други интернет страници, включително такива, които имат връзка с нашия Студент, са предмет на собствените условия и правила на тази интернет страница.

Промени в тези правила за поверителност

Данъчна Академия има правото да актуализира тази политика за поверителност по всяко време. Насърчаваме студентите да проверяват често тази страница за всякакви промени. Вие приемате, че е Ваша отговорност периодично да преглеждате тази политика за поверителност и да сте наясно с промените по нея.

Вашето приемане на тези условия

Като се регистрирате в Данъчна Академия (www.taxacademy.bg), вие потвърждавате, че приемате тази политика за поверителност. Ако не сте съгласни с политиката за поверителност, моля, не се регистрирайте в Данъчна Академия (www.taxacademy.bg). Вашето продължаващо записване в Данъчна Академия (www.taxacademy.bg) след публикуването на промените в тази политика за поверителност ще се счита за вашето приемане на тези промени.