ДАНЪЧНИ КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ

Данъчна Академия предоставя данъчни консултантски услуги по различни въпроси касаещи българското и европейското данъчно законодателство. По-долу можете да получите повече информация за услугите, с които можем да Ви бъдем полезни.

 • Анализ и съвети относно данъчните аспекти на различни видове сделки и дейности.
 • Преглед на договори и коментари относно данъчните задължения, които възникват от тях.
 • Оптимизация на вериги от доставки от ДДС гледна точка.
 • Съвети относно задълженията за данъчна отчетност произтичащи от различни видове сделки и дейности.
 • Изготвяне и преглед на различни видове данъчни декларации.
 • Данъчни прегледи на дружества от различни сектори на икономиката.
 • Съдействие с данъчни проверки и ревизии.
 • Проучвания на релевантната българска и европейска административна и съдебна практика по данъчни въпроси, зададени от клиента.
 • Съдействие с изготвяне на възражения и жалби.
 • Изготвяне на аргументация и предложения за изменения на данъчното законодателство.
 • Съдействие с изготвяне на писмени запитвания до Министерство на финансите и Национална агенция за приходите.

За да обсъдим Вашите въпроси и да получите оферта за данъчни консултантски услуги, можете да ни пишете на [email protected] или да ни се обадите на 0899566277.