Фирмени обучения

Данъчна Академия организира фирмени обучения, които са съобразени изцяло с конкретните изисквания на клиентите по отношение на данъчната тематика и формата, в която се провежда обучението. Подходът, който прилагаме се базира на секторната насоченост като данъчните теми, които разглеждаме винаги се представят като се отчитат особеностите на конкретния сектор или сектори от икономиката, в който работи клиента.

Теми на фирмените обучения

Темите на фирмените обучения се дискутират предварително между Данъчна Академия и клиента. На база на опита ни, Данъчна Академия предлага актуални данъчни теми за съответния сектор, които да бъдат разгледани по време на обучението. Също така, клиентите често имат специфични данъчни теми и казуси, които искат да бъдат разгледани по време на обучението и по този начин се получава програма, която в максимала степен да удовлетвори необходимостите на клиента. Въпросите от страна на участниците по време на обученията винаги са добре дошли, а също така задължително в края на всяко обучение се предвижда и време за въпроси на участниците и коментари от страна на лектора.

Секторите, за които Данъчна Академия има опит и експертиза в организирането на данъчни обучения, включват:

 • Фармация
 • Бързооборотни стоки (FMCG)
 • ИТ и аутсорсинг
 • Търговия на дребно (ритейл) и едро
 • Електронна търговия със стоки и услуги
 • Банки и застрахователни компании
 • Минна индустрия
 • Недвижими имоти и строителство
 • Туризъм (хотелиерство, ресторантьорство, туроператори, турагенти)
 • Енергетика
 • Инженерингови и инсталационни проекти
 • Логистика и транспорт
 • Бизнес услуги
 • Технологии и телекомуникации
 • Различни видове производствена дейност

В зависимост от включените теми, продължителността на едно фирмено обучение обикновено варира между половин ден и два дни.

Място и форми на провеждане на обученията

Обучения на живо

Опитът ни показва, че най-често фирмите предпочитат обученията да се организират в зали в техните офиси. Данъчна Академия подкрепя този подход и организира данъчни обучения при клиенти в цялата страна. При желание от страна на клиента, обучението може да се организира във външна зала или в зала на Данъчна Академия.

Виртуална класна стая

Данъчна Академия предлага и обучения чрез виртуална класна стая, като са възможни различни комбинации като по този начин участниците могат да участват в обученията без да пътуват до залата за обучения. Възможни са и различни комбинации, например част от участниците да се обучават на живо в зала с лектора, а останалите да се включат в обучението чрез виртуалната класна стая.

Онлайн курсове

В допълнение, Данъчна Академия може да изготви специални онлайн данъчни курсове, които да са съобразени със специфичните нужди и особености на вашия бизнес и на конкретните позиции във вашето дружество. Ползите от такива обучения са значителни. Например, ако имате новопостъпил колега, няма да е необходимо човек от вашия екип да отделя значително време да го обучава, тъй като за новия колега ще има онлайн курсове, от които ще може да се обучава.

Индивидуални обучения

Индивидуалните обучения са най-бързият и ефективен начин за обучение. При тези обучения се изготвя индивидуална програма за обучавания и се подготвят материали, съобразени с тази програма. Подходящи са както за начинаещи специалисти, на които им е необходимо бързо да навлязат в данъчната материя, така и за по-напреднали колеги, които искат да актуализират знанията си в определена област на бързоразвиващата се данъчна материя.

Индивидуалните обучения могат да се водят при клиента, във външна зала, а също и чрез виртуална класна стая. Обученията се организират в удобно време за клиента и лектора.

Заявки и въпроси за фирмени обучения

За заявки и въпроси за фирмени обучения, можете да ни пишете на имейл: [email protected]