Данъчна Академия има удоволствието да Ви покани на четвъртото издание на семинара на тема „Актуални ДДС въпроси при международните сделки със стоки и услуги“.

Кога: 4 април 2019 г. от 14:30 до 17:30 часа

Къде: гр. София, Интерпред - СТЦ София (бул. Драган Цанков 36)

За семинара

Семинарът е насочен към счетоводители, финансови и данъчни специалисти от фирми, които участват в международни сделки със стоки и услуги като доставици, получатели или посредници.


Теми

 • Представяне на актуални ДДС казуси и въпроси касаещи международни сделки със стоки и услуги (вътреобщностни доставки/придобивания, тристранни операции, внос/износ, доставки/получаване на услуги, доставки на стоки с монтаж и инсталация, производство на „ишлеме“, консигнационни складове, митнически складове и други).
 • ДДС аспекти на разлини видове митнически режими.
 • Често срещани ДДС въпроси при доставките и получаването на услуги от чуждестранен контрагент.
 • Тенденции в решенията на Върховния Административен Съд по дела, касаещи вътреобщностни доставки/придобивания, тристранни операции, износ/внос на стоки.
 • Избрана практика на НАП от 2018 г. и 2019 г. по ДДС казуси за международни сделки.
 • Преглед на скорошна практика на Съда на Европейския Съюз по дела, касаещи ДДС аспектите на международни сделки.
 • Изменения в ЗДДС от 1 януари и 1 юли 2019 г. касаещи международната търговия.
 • Очаквани новости в ЗДДС от 1 януари 2020 г. касаещи международната търговия.
 • Нови предложения на Европейската Комисия за изменения на ДДС законодателство в областта на вътреобщностната търговия.

Лектор

Лектор на семинара е Светлин Кръстанов – доктор по икономика и данъчен консултант с 10 години опит в международните фирми PricewaterhauseCoopers (PwC) и Ernst & Young (EY) в България и чужбина. Консултирал е по ДДС аспектите на международни сделки множество мултинационални и местни компании от различни индустрии. Бил е лектор на десетки семинари и обучения по въпросите на данък върху добавената стойност. Автор е на редица публикации в областта на данъчното облагане и данъчната политика.

Цена

Цената за участие в семинара е 150 лв. (с ДДС) и включва:

 • Лекторските часове
 • Презентацията от семинара, която ще бъде изпратена по имейл в 5-дневен срок след края на семинара
 • Материали за писане
 • Кафе пауза
 • Възможност за дискусия на данъчни казуси с лектора по време на курса
 • Сертификат от Данъчна Академия за участие в семинара.

Записване за участие

За записване за участие в семинара, можете да пишете на [email protected].

Ще ви изпратим проформа фактура и в 5-дневен срок след получаване на плащането ще ви изпратим и оригинална фактура.