Данъчна Академия има удоволствието да Ви покани на семинар на тема„ДДС – актуални въпроси и очаквани изменения в ЗДДС от 1 януари 2020 г.“

Дата: 29 октомври 2019 г. (вторник), от 14:00 до 17:00 часа

Място: хотел Holiday Inn - Пловдив (бул. Васил Левски 109)

Цена: 150 лв. (с ДДС) на участник

За семинара

Семинарът е насочен към счетоводители, финансови и данъчни специалисти от фирми, работещи в различни сектори на икономиката. Целта на семинара е да бъдат разгледани актуалните ДДС въпроси и очакваните новости в българското и европейското ДДС законодателство от 1 януари 2020 г.

Теми

  • Представяне на актуални ДДС казуси и въпроси от 2019 г., касаещи както специфични индустрии, така и по-широк кръг от фирми.
  • Новости в законодателството на ЕС по отношение на ДДС третирането на вътреобщностните доставки, които ще се прилагат и в България от 1 януари 2020 г.
  • Тенденции в решенията на Върховния Административен Съд по дела, касаещи общи и специфични ДДС въпроси за определени индустрии.
  • Избрана практика на НАП по ДДС казуси от 2019 г.
  • Преглед на скорошна практика на Съда на Европейския Съюз по ДДС дела, които са актуални за фирмите в България.
  • Очаквани изменения в ЗДДС от 1 януари 2020 г.

Лектор


Лектор на семинара е Светлин Кръстанов – доктор по икономика и данъчен консултант с 10 години опит в международните фирми PricewaterhauseCoopers (PwC) и Ernst & Young (EY) в България и чужбина. Бил е лектор на десетки данъчни семинари и обучения в Европа и Азия. Първият данъчен специлист от България поканен да преподавава в Международната данъчна академия на IBFD в Амстердам. Автор е на множество публикации в областта на данъчното облагане и данъчната политика. Освен това Светлин е и основател на Данъчна Академия ЕООД – дружеството специализирано в данъчни обучения и консултации.

Записване за участие

За записване за участие в семинара, можете да пишете на [email protected]. Ще ви изпратим проформа фактура и в 5-дневен срок след получаване на плащането ще ви изпратим и оригинална фактура.

Повече информация за Данъчна Академия можете да получите на сайта www.taxacademy.bg