Данъчна Академия има удоволствието да Ви покани на семинар на тема "Данъчни аспекти на сделките между свързани лица и новости в трансферното ценообразуване".

За семинара

Семинарът е насочен към счетоводители, финансови и данъчни специалисти от фирми, работещи в различни сектори на икономиката, които осъществяват местни и международни сделки със свързани лица. Семинарът ще включва множество практически примери и ще бъде обърнато специално внимание на новите изисквания за документация за трансферно ценнобразуване.

Кога: 7 ноември 2019 г., от 10 до 13 часа

Къде: Интерпред – СТЦ София (бул. Драган Цанков 36)

Цена: 150 лв. (с ДДС) на участник

Теми

  • ДДС аспекти на сделките между свързани лице
  • Изисквания по ЗКПО за сделките между свързани лица
  • Практика на НАП по данъчно облагане на сделките между свързани лица
  • Данъчни аспекти на вътрешногруповите сделки с други дружества от групата от ЕС и извън ЕС
  • Често срещани проблеми при упражняване право на ДДС кредит и признаване на разходите за корпоративни данъчни цели при сделки между свързани лица
  • Скорошна практика на Върховен административен съд относно данъчното облагане на сделките между свързани лица
  • Данъчни рискове при сделките между свързани лица и как да ги минимизираме
  • Нови изисквания за изготвяне на задължителна документация за трансферно ценнобразуване при сделки между свързани лица

Лектор


Лектор на семинара е Светлин Кръстанов – доктор по икономика и данъчен консултант с 10 години опит в международните фирми PricewaterhauseCoopers (PwC) и Ernst & Young (EY) в България и чужбина. Бил е лектор на десетки данъчни семинари и обучения в Европа и Азия. Първият данъчен специлист от България поканен да преподавава в Международната данъчна академия на IBFD в Амстердам. Автор е на множество публикации в областта на данъчното облагане и данъчната политика. Освен това Светлин е и основател на Данъчна Академия ЕООД – дружеството специализирано в данъчни обучения и консултации.

Записване за участие

За записване за участие в семинара, можете да пишете на [email protected]. Ще ви изпратим проформа фактура и в 5-дневен срок след получаване на плащането ще ви изпратим и оригинална фактура.