Данъчни аспекти на сделките с финансови инструменти

Данъчна Академия има удоволствието да Ви покани да участвате в онлайн курс на тема "Данъчни аспекти на сделките с финансови инструменти". Курсът включва преглед на актуалното данъчното облагане в България на различни видове сделки с финансови инструменти, извършвани от физически и юридически лица.

Какво представлява онлайн курса?

Онлайн курсът се състои от видеа, които можете да гледате неограничен брой пъти в удобно за Вас време (в рамките на 12-месечния достъп до курса) на различни устройства с интернет свързаност - компютър, лаптоп, таблет, смартфон.

Каква е продължителността на онлайн курса?

Общата продължителност на видеата в онлайн курса е около 2 часа.

За кого е подходящ курса?

Онлайн курсът е подходящ за широк кръг лица, които участват в сделки с финансови инструменти - инвеститори, счетоводители, финансови и данъчни специалисти, юристи.

Какви теми са разгледани в онлайн курса?

Темите в онлайн курса включват:

1. Облагане на доходите на физическите лица по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) от различни финансови инструменти като:

- акции (включително доходите от дивиденти);

- дружествени дялове;

- дялове в колективни инвестиционни схеми;

- борсовo търгувани фондове;

- корпоративни облигации;

- държавни ценни книжа;

- деривати.

2. Облагане на сделките с финансови инструменти по режима за еднолични търговци.

3. Облагане на сделките с финансови инструменти на юридически лица по реда на Закона за корпоративното подходно облагане (ЗКПО).

4. ДДС аспекти на сделките с финансови инструменти, включително:

- данъчно задължени лица по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при сделки с финансови инструменти;

- задължения за регистрация по ЗДДС при сделки с финансови инструменти;

- място на изпълнение при сделки с финансови инструменти;

- документиране на сделките с финансови инструменти за ДДС цели;

- право на данъчен кредит при сделки с финансови инструменти.

Каква е цената на абонамента за курса?

Цената за 12-месечен достъп до онлайн курса е 240 лева (с включен ДДС) на участник.

Как мога да се запиша в курса?

За записване в онлайн курса, можете да ни пишете на [email protected]

Ще Ви изпратим проформа фактура и в 3-дневен срок след получаване на плащането, ще Ви изпратим фактура оригинал и детайли за достъп до онлайн курса.Вашият лектор


д-р Светлин Кръстанов
д-р Светлин Кръстанов

Д-р Светлин Кръстанов е доктор по икономика и данъчен консултант с над 15 години опит. Основател е на Данъчна Академия ЕООД - дружество специализирано в данъчните консултации и обучения. Работил е в PricewaterhouseCoopers (PwC) и Ernst & Young (EY) в България и Хърватия, където е консултирал по данъчни казуси множество мултинационални и местни компании от различни сектори на икономиката. Като утвърден специалист по въпросите на европейското ДДС законодателство, през 2013 г. предоставя обучения и консултации в Хърватия във връзка с въвеждането на европейските ДДС правила в страната при приемането и в ЕС. След това през периода 2014 - 2017 г. ръководи практиката по косвени данъци на PwC България.

Бил е водещ лектор по данъчни теми към PwC Академия в България, където е водил десетки семинари и секторно насочени фирмени обучения на данъчна тематика, за всяко от които е получил изключително високи оценки от участниците. Преподавал е също така и в Университета за национално и световно стопанство.

През 2010 г. д-р Кръстанов е защитил успешно докторска дисертация в областта на данъчната политика. Също така има диплома по международно данъчно облагане от Chartered Institute of Taxation, Великобритания. Автор е на редица публикации посветени на данъчното облагане и данъчната политика в български и водещи международни издания. Работил е активно и по законопроекти, свързани с данъчното законодателството в България.

Като лектор на Данъчна Академия е водил десетки обучения по данъчно облагане в Европа и Азия. Също така д-р Светлин Кръстанов е първият данъчен специалист от България поканен да преподава в Международната данъчна академия на IBFD в Амстердам.


Благодарим Ви, че избрахте Данъчна Академия!