Данъчно облагане при отдаване под наем на имоти чрез Airbnb и Booking

Добре дошли в онлайн курса на Данъчна Академия, който е посветен на данъчното облагане при отдаване под наем на имоти чрез платформи като AirBnB и Booking.

Какво представлява онлайн курса?

Онлайн курсът се състои от видеа, които можете да гледате неограничен брой пъти в удобно за Вас време в рамките на 12-месечен достъп до курса.

Каква е продължителността на курса?

Общата продължителност на видеата в онлайн курса е около 75 минути.

Какви теми са включени в курса?

Темите и въпросите, включени в онлайн курса са както следва:

1. ДДС аспекти на отдаването под наем на имоти чрез Airbnb и Booking.

 • Трябва ли да се регистрирам по ЗДДС ако съм физическо лице и отдавам имоти под наем чрез Airbnb и Booking? Променя ли се нещо ако отдавам имотите чрез фирма (дружество)?
 • Какви са възможните основания за регистрация по ЗДДС и мога ли да избирам на кое основание да се регистрирам?
 • Какви ДДС ставки следва да прилагам и какви са условията за прилагане на намалената 9% ДДС ставка?
 • В кои случаи трябва да издам фактури на клиентите ми?
 • Какво ДДС третиране трябва да прилагам за фактурите получени от Airbnb и Booking?
 • Kакви документи следва да подавам в НАП във връзка с ДДС отчетността?

2. Приложими местни данъци по Закона за местните данъци и такси.

 • Какви местни данъци и такси дължа ако отдавам имоти под наем чрез Airbnb и Booking?
 • Как се определят ставките на приложимите местни данъци?
 • Какви документи следва да подавам във връзка с отчетността за местни данъци и такси?

3. Третиране на получените доходи по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

 • Какво е третирането на доходите от отдаване под наем на имоти чрез Airbnb и Booking?
 • Как следва да се декларират тези доходи?

4. Облагане на печалбите по Закона за корпоративното подходно облагане (ЗКПО).

 • Какво е третирането на реализираните печалби от отдаване под наем на имоти чрез Airbnb и Booking по реда на ЗКПО?
 • Какви са условията за признаване на разходите за такси и комисионни, които се плащат на Airbnb и Booking?

За кого е подходящ курса?

Курсът е подходящ за:

 • Счетоводители
 • Данъчни специалисти и консултанти
 • Собственици на имоти и фирми, които отдават под наем имоти на туристи чрез Airbnb и Booking.

Каква е цената на курса?

Цената за 12-месечен достъп до онлайн курса е 240 лева (с ДДС) на участник.

Как мога да се запиша в курса?

За записване в онлайн курса, можете да ни пишете на [email protected]

Ще Ви издадем проформа фактура и в 3-дневен срок след получаване на плащането ще Ви изпратим детайлите за достъп до онлайн курса както и фактура оригинал за направеното плащане.


Вашият лектор


д-р Светлин Кръстанов
д-р Светлин Кръстанов

Д-р Светлин Кръстанов е доктор по икономика и данъчен консултант с над 15 години опит. Основател е на Данъчна Академия ЕООД - дружество специализирано в данъчните консултации и обучения. Работил е в PricewaterhouseCoopers (PwC) и Ernst & Young (EY) в България и Хърватия, където е консултирал по данъчни казуси множество мултинационални и местни компании от различни сектори на икономиката. Като утвърден специалист по въпросите на европейското ДДС законодателство, през 2013 г. предоставя обучения и консултации в Хърватия във връзка с въвеждането на европейските ДДС правила в страната при приемането и в ЕС. След това през периода 2014 - 2017 г. ръководи практиката по косвени данъци на PwC България.

Бил е водещ лектор по данъчни теми към PwC Академия в България, където е водил десетки семинари и секторно насочени фирмени обучения на данъчна тематика, за всяко от които е получил изключително високи оценки от участниците. Преподавал е също така и в Университета за национално и световно стопанство.

През 2010 г. д-р Кръстанов е защитил успешно докторска дисертация в областта на данъчната политика. Също така има диплома по международно данъчно облагане от Chartered Institute of Taxation, Великобритания. Автор е на редица публикации посветени на данъчното облагане и данъчната политика в български и водещи международни издания. Работил е активно и по законопроекти, свързани с данъчното законодателството в България.

Като лектор на Данъчна Академия е водил десетки обучения по данъчно облагане в Европа и Азия. Също така д-р Светлин Кръстанов е първият данъчен специалист от България поканен да преподава в Международната данъчна академия на IBFD в Амстердам.


Благодарим Ви, че избрахте Данъчна Академия!